Odsávání pro truhlárny a dřevoprůmysl

Kompletní dodávka a montáž systému centrálního odsávání od dřevoobráběcích strojů, pneudoprava dřevních pilin a štěpky, filtrace vzduchu. Veškeré stroje a zařízení byly vyvinuty a vyrobeny společností Ametic Group, s.r.o.

Systém centrálního odsávání

Potrubní rozvody

 • Odsávané stroje jsou na potrubí napojeny přes vzduchotechnické hadice. Provedení ohebné zesílené, vyztužené ocelovým drátem ve spirále, antistatické provedení.
 • Vzduchotechnické potrubí sk. II je vyrobené z pozinkovaného plechu o tloušťce 1 až 2 mm (dle průměru). Kolena a tvarovky jsou segmentové v zesíleném provedení s optimálním poloměrem zaoblení. Z toho plyne nízká ztráta tlaku v kolenech. Nejedná se o spiro potrubí. Jednotlivé díly jsou napojené přes příruby. Tím je zajištěná možnost přestavby potrubí v případě stěhování strojů apod.
 • U každého stroje je v potrubí instalované uzavírací šoupátko.

Odkamenovač

Odkamenovač je automaticky fungující mechanické zařízení pro záchyt větších špalíků, kamenů a dalších větších těžkých kusů. Instaluje se z důvodu ochrany ventilátoru a filtru před poškozením od těchto dílů.

Transportní ventilátor

Ventilátor je dimenzován na míru dle současnosti provozu odsávaných strojů včetně rezervy pro v budoucnu napojené stroje.

Filtr vzduchu

 • Vzhledem k nízké hmotnosti filtru je možné jej instalovat např. na střechu stávajícího sila na piliny nebo kamkoliv jinam. Filtr dodáme včetně nosné ocelové konstrukce, která bude řešena na míru.
 • Filtru se přizpůsobí konstrukce výsypky, která může být zakončena rotačním podavačem, tlakově uzavřenou nádobou.

Klapka pro zimní provoz - "vracečka"

 • V potrubí za filtrem se instaluje přepínací klapka, která bude vyčištěný vzduch pouštět do okolní atmosféry, nebo potrubím (tzv. vracečkou) zpět do výrobní haly. Vracečky se využívá hlavně v topné sezóně - dojde k výrazným úsporám na ohřev větracího vzduchu a ke zlepšení tepelné pohody na pracovišti.
 • Distribuce vyčištěného vzduchu ve výrobní hale se řeší pomocí velkoplošné textilní vyústky.

Bezpečnostní prvky

 • Pojistné ústrojí ve stěně filtru - jedná se o ochranu proti výbuchu ve filtru
 • Požární klapka ve zpětném potrubí mezi jednotlivými požárními úseky
 • Systém je v souladu s bezpečnostně požárními požadavky

Výhody centrálního systému

 • Vysoká životnost a bezporuchovost - ověřeno stovkami instalací za posledních 20 let
 • Nízká spotřeba energie - není potřeba tlakového vzduchu, úspora energie na vytápění
 • Snížení prašnosti ve výrobních prostorech - systém odsaje z provozu veškerý prach. Je to rozdíl oproti řešení odsávání pomocí mobilních odsavačů. Ty zachytí pouze odsávaný materiál, ale jemný a zdraví škodlivý prach je vyfukován přímo do pracovního prostoru.
 • Emisní limit - garantujeme splnění emisních limitů pro prach (resp. tuhé znečišťující látky - TZL) v rámci platné legislativy. Stávající vírové odlučovače (tzv. cyklóny) emisní limity nesplňují.
 • Více prostoru ve výrobní hale - ve výrobním prostoru budou instalovány pouze potrubní rozvody vedoucí pod stropem, podél stěny, nebo v kanálech pod podlahou. Ve výrobní hale nebudou místo zabírat mobilní odlučovače.

- Centrální odsávání jako ideální řešení -

Systémy centrálního odsávání mají léty prověřenou vysokou životnost, nízkou spotřebu energie a vysokou efektivitu. Šetří prostor ve výrobní hale a skvěle plní emisní limity.

Inteligentní systém odsávání

Princip

 • Po spuštění dřevoobráběcího stroje dojde k automatickému otevření uzavíracích šoupátek v odsávacím potrubí.
 • Řídicí systém rozpozná počet spuštěných strojů a podle toho, pomocí frekvenčního měniče, upraví výkon odsávacího ventilátoru.
 • Vhodné pro provozy s proměnnou současností provozu dřevoobráběcích strojů

Výhody

 • Úspora energie na pohon odsávacího ventilátoru
 • Nižší nároky na obsluhu odsávacího systému

Nevýhody

 • Vyšší investiční náklady

Pro Váš konkrétní provoz provedeme energeticko-ekonomickou analýzu, ze které vyplyne návratnost investice do inteligentního systému řízení.

Pneudoprava dřevního materiálu

Aplikace:

Doprava pilin, štěpky

- Ještě větší úspora energie -

Inteligentní systémy odsávání automaticky nastavují parametry svého provozu tak, aby optimalizovaly výkon vůči spotřebované energii.

Místní odsávání - mobilní odsavače

Určení

 • Vhodné pro menší dílny s několika dřevoobráběcími stroji
 • Výrobní řada mobilních odsavačů pilin zde.

Výhody oproti centrálnímu systému

 • Mobilita - možnost zapojení pokaždé do jiného stroje
 • Nízké investiční náklady

Nevýhody proti centrálním systému

 • Zvýšená prašnost a hlučnost na pracovišti
 • Nároky na prostor ve výrobní hale

Repase a opravy stávajících systémů

Zrepasujeme, upravíme, opravíme či nahradíme jakoukoliv část stávajícího odsávacího systému od jiných dodavatelů.

Vyřizuje:

 

Ing. Tomáš Wurm

projektový manažer

Tel.: 602 396 122

E-mail: wurm-ZAVINOVADLO:ametic.cz

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies (více informací).

Tento souhlas po Vás vyžaduje Evropská unie.

Nesouhlasím Souhlasím