Projektování - Engineering

Naši inženýři jsou k dispozici pro řešení akutních problémů všem provozovatelům technologických celků, ve kterých jsou přítomny aplikace průmyslové i komfortní vzduchotechniky. Dále jsme schopni navrhnout a zkonstruovat jednoúčelové stroje, ocelové konstrukce, tenkostěnné nádoby, sila, násypky apod.

Naše poradenská, projekční a dodavatelská činnost se skládá z následujících kroků:

Projektová činnost

Projektování

Výstavba pro TZB

V širokém rozsahu jednotlivých úrovní projektové dokumentace

Projektová činnost

A pokrokovými prostředky i formami zpracování

- Projekty -

Předmětem našeho zájmu jsou aplikace průmyslové i komfortní vzduchotechniky, jednoúčelové stroje či ocelové konstrukce.

Technické konzultace

Klientské technické poradenství v oblastech:

Výroba technické dokumentace

Poradenství v těchto činnostech

Pokrokové formy zpracování

Většina úkonů je zpracovávána výhradně prostřednictvím výpočetní techniky a moderního účelového software, mj. AutoCAD, VzProCad, SolidWorks a jsou tedy kromě tradičních listinných provedení distribuovatelné rovněž v elektronické podobě. Používáme procesy 3d objemové modelování, provedení 2D výkresové dokumentace.

Minimální časová prodleva

Všechny konzultační a poradenské činnosti jsou prováděny odborně způsobilými a zkušenými techniky společnosti v přímé součinnosti se zadavatelem v reálném čase.

Hlavní oblasti produkce

Hlavní oblasti produkce

Mezi hlavní oblasti naší činnosti patří projektování a inženýring systémů v průmyslové vzduchotechnice či ve strojírenské výrobě.

...více

Profil společnosti

Profil společnosti

Rozvíjíme a rozšiřujeme portfolio našich služeb. Kromě zvyšování technické úrovně svých produktů pamatujeme i na jejich design.

...více

Výrobní provozy

Výrobní provozy

Mezi hlavní oblasti naší činnosti patří projektování a inženýring systémů v průmyslové vzduchotechnice či ve strojírenské výrobě.

...více

Inženýrské činnosti v souvislostech

Multiprofesní komplexní řešení

Inženýrské činnosti v rozsahu multiprofesních komplexních řešení obchodních případů a především v částech:

Zejména v oblastech:

Zejména v souhrnu těchto činností

Řešení v reálném čase

Řešitelský tým je personálně, materiálně i technicky vybaven, takže veškeré činnosti jsou prováděny zpravidla na základě mandátní smlouvy odborně způsobilými a zkušenými techniky společnosti v přímé součinnosti se zadavatelem v reálném čase.

Financování

V rámci rozšíření klientských služeb uplatňujeme variantní možnost financování obchodních případů, kdy jako alternativu pro přímé hotovostní či bezhotovostní platby nabízíme následující formy financování zakázek:

Leasing jako forma dlouhodobého úvěrování

Splátkový prodej jako forma střednědobého úvěrování

Tato forma financování zakázek je zpravidla vymezena pro konkrétní obchodní případ, kdy rozložení rovnoměrných i nerovnoměrných splátek celkové ceny dle výběru splátkového kalendáře je možné v rozpětí od 6 do 24 měsíců dle charakteru a finančního rozsahu zakázky.

Obchodní úvěr jako forma krátkodobého úvěrování

Tato forma financování zakázek je individuálně vymezena prodloužením splatnosti faktury a je primárně určena významným zákazníkům společnosti.

Pronájem zařízení jako zvláštní forma užití bez změny vlastnictví

Tato forma specifického užití vybraných koncových zařízení i systémů bez změny vlastnictví je vymezena minimální dobou trvání v délce 12 měsíců.

Rotační podavače

Rotační podavače

Rovnoměrná doprava materiálu mezi tlakově oddělenými pracovními prostory nebo zařízeními. Možnost užití až do 80°C.

...více

Zakázková výroba

Zakázková výroba

Na míru vyrobíme ocelové konstrukce staveb či technologických celků, pro strojírenskou výrobu zajistíme např. průmyslové pracovní stoly.

...více

Výrobní možnosti

Výrobní možnosti

Disponujeme celou řadou technologií, od CNC tvarového přesného pálení až po vybrané operace obrábění a povrchových úprav.

...více

Servisní činnosti

Široký pozáruční servis považujeme za jeden ze základů pevné a dlouhodobé klientské vazby a za důkaz oboustranného zájmu o kontinuální vývoj instalované aplikace. Naše technické vybavení, historické zkušenosti i neustále se rozšiřující odborná způsobilost mají svůj cílený důsledek – narůstající počet klientů absorbujících optimální rozsah servisních služeb, zejména:

V systémech vzduchotechniky jako součásti TZB

V systémech průmyslové vzduchotechniky

Provádíme prediktivní a pravidelné vybrané úkony údržby, kontroly, průběžného monitoringu a diagnostiky stavu koncových zařízení systémů (m. j. středotlakých radiálních ventilátorů, velkoplošných filtračních jednotek, rotačních podavačů, vírových odlučovačů, mobilních odsavačů, atd.) a v tom jmenovitě:

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies (více informací).

Tento souhlas po Vás vyžaduje Evropská unie.

Nesouhlasím Souhlasím