Odprášení průmyslových provozů

Likvidace odpadu se dá provést jako sekundární efekt použité výrobní technologie a je proveditelná s ohledem na životní prostředí a energetickou náročnost řešení.

Hmotný odpad ve vzdušině

Příklady nakládání s odpadem

- Likvidace odpadu -

Likvidace odpadu provádíme s maximálním ohledem na životní prostředí i energetickou náročnost řešení.

Konzultace, řešení, projekt

Konzultace, řešení, projekt

Projektujeme větrání a vytápění objektů, systémy nucené výměny vzduchu, lokální i prostorové odsávání a další technologické systémy.

...více

Odsávací stěny, zákrytky

Odsávací stěny, zákrytky

Zachycování kapalných a pevných částic přestřiků nátěrových hmot zabezpečí dokonalé hygienické podmínky pracovního prostředí.

...více

Reference

Reference

Za více než dvě dekády své existence se můžeme pochlubit řadou významných zakázek a realizací pro renomované společnosti.

...více

Příklad systému odsávání dřevní hmoty

Skladba systému odsávání dřevní hmoty a základní principy funkce

Připojení - lokalizace

Místa vzniku dřevní hmoty (dřevoobráběcí či dřevozpracující stroje) jsou připojeny přímo na mobilní odsavače dřevního odpadu (decentralizovaný systém odsávání) či flexibilní formou na pevný potrubní rozvod (centrální systém odsávání), konstruovaný dle typu odpadu (spíše skupiny II. i vyšší). V blízkosti míst lokálního odsávání jsou zpravidla umístěny uzávěry (šoupě) k regulaci odsávacího výkonu – ovládané manuálně či automaticky s ohledem na průběžně měřené veličiny systému.

Hobliny
Kůra
Piliny
Prach
Štěpky

Přeprava dřevní hmoty k separaci

Širokospektrální dřevní hmota je součástí vzdušiny a takto je přepravována potrubní soustavou činností transportního radiálního ventilátoru k místu odloučení, které je na výtlaku ventilátoru. V průběhu přepravy mohou být průběžně odlučovány (lapače, gravitační shozy, aj.) hmotné součásti vzdušiny (odřezky, špalíky, třísky, atd.). K místu konečné separace se dostávají pouze určené frakce odpadu.

Odloučení

Může probíhat ve vírovém odlučovači či velkoplošných filtračních jednotkách, popřípadě v kombinaci obou způsobů. Obě odlučovací zařízení centrálního systému odsávání jsou umístěna v exteriéru v různých výškových polohách (na ocelových konstrukcích) v souvislosti se způsobem další manipulace či užitím odloučeného odpadu.

Velkoplošné filtrační jednotky

Výztužný skelet, opláštění – Zn plech, horní rám je pružně uložen, filtrační plocha je tvořena filtračními rukávci, mechanická regenerace prostřednictvím vibrací přenášených na pružně uložený rám se zavěšenými rukávci, ovládání prostřednictvím algoritmů PL, modulární skladba.

Ekologická likvidace odpadu

Uložení odloučeného odpadu může být z výsypu filtrační jednotky (rotační podavač) do kontejnerů, pytlů, bagů také přepravováno (např. šnekovým dopravníkem) do místa zpracování (zásobníky briketovacích lisů, peletizační linky, zásobníky kotlů, atd.), ale také pneumatickou cestou např. do velkoobjemových zásobníků odpadu.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies (více informací).

Tento souhlas po Vás vyžaduje Evropská unie.

Nesouhlasím Souhlasím