Separace plynných emisí

Separace plynných emisí se dá provést jako druhotný efekt použité výrobní technologie a je proveditelná s maximálním ohledem na životní prostředí a energetickou náročnost řešení.

Nehmotný odpad ve vzdušině

Připojení – lokalizace

Místa vzniku (mj. prostory k úpravě povrchů – lakovny, tepelné procesy při zpracování plastů či pryže - pece, vstřikovací lisy, atd., lokální místa obloukového svařování kovů či dělení kovů, atd.) jsou z hlediska místa lokalizace vzniku odpadu většinou prostorová a tomu odpovídají zpravidla i způsoby odsávání (mj. velkoplošné zákryty, prostorová řešení odsávání odpadu nasávacími výustkami v rámci potrubních rozvodů, aj. ). Ve výjimečných případech specifická (odsávací stoly, lakovací stěny, atd.).

Principy ekologické likvidace odpadu

Charakteru a skladbě odpadu odpovídají i způsoby likvidace, která je zpravidla vícestupňová (likvidace pevných příměsí vzdušiny a likvidace plynných látek – zejména u odpadů, jejichž základem jsou těkavé a zdraví škodlivé látky, u nichž je nutná k likvidaci zpravidla chemická reakce, popřípadě spalovací proces).

- Likvidace plynného odpadu -

Vždy likvidujeme plynný odpad s ohledem na životní prostředí a energetickou náročnost řešení.

Větrání a klimatizace

Větrání a klimatizace

Dodáváme a instalujeme vzduchotechnické soustavy k řízení interního mikroklimatu budov, ať už obytných, veřejných či průmyslových.

...více

O nás

O nás

Produkce společnosti AMETIC GROUP, s.r.o. je založena na řízených režimech všech procesů, jejichž úroveň splňuje nejpřísnější měřítka.

...více

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika

Vzduchotechnická zařízení k větrání a vytápění objektů, k jejich klimatizaci či k nucené výměně vzduchu jsou tradičním předmětem naší činnosti.

...více

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies (více informací).

Tento souhlas po Vás vyžaduje Evropská unie.

Nesouhlasím Souhlasím